Kindle Fire Coupon Kindle Fire Coupon 2012 Kindle DX Coupon 2012 Kindle Fire 2 Coupon Amazon Coupon Codes 2012 Kindle DX Coupon PlayStation Vita Coupon kindle touch coupon amazon coupon code kindle dx coupon kindle touch discount coupon kindle touch coupon 2012 logitech g27 coupon 2012 amazon discount codes
0

តើ អស់រដូវពេល ណា អាចរួមភេទ បាន?

មាននារីភាគច្រើន​  យល់ថានៅពេល  ដែលអស់រដូវភ្លាម  គឺអាចរួមភេទភ្លាម  នេះជាការយល់ដឹង  ដែលខុសមួយ ព្រោះ នៅពេលដែល  អ្នកអស់រដូវភ្លាម  ហើយអ្នករួមភេទភ្លាម  វានឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ ដល់សុខភាពអ្នក ជាខ្លាំង ម្យ៉ាងទៀត បើមិនប្រយ័ត្ន វា នឹងអាចធ្វើឲ្យអ្នក  មានផ្ទៃពោះបានទៀត ផង។

នៅពេលដែលអ្នកអស់រដូវភ្លាម អ្នកមិនអាចរួមភេទបានដោយសារតែ នៅពេលដែលអ្នកទើបនឹងអស់រដូវភ្លាម ស្បូនអ្នកគឺនៅមិនទាន់បិតជិតអស់ទេ ហើយប្រពន្ធ័ការពាររាងកាយ អ្នកក៏នៅខ្សោយនៅឡើយដែរ ដូចនេះប្រសិនជាអ្នករួមភេទ អ្នកអាចនឹងមានជំងឺដែលទាក់ទងនឹងរោគស្ត្រីផ្សេងៗបាន ជាងនេះទៅទៀត វានឹងអាចធ្វើឲ្យអ្នកចេញឈាមនៅផ្នែកខាងក្រោមដូចគ្នា ដែលអាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពអ្នកយ៉ាងងាយ នោះអ្នកនឹងមិនអាចមានសុខភាពដែលល្អ និងរឹងមាំឡើយ។ ដូចនេះអ្នកអាចរួមភេទបាននៅពេលដែលអ្នកអស់រដូវចំនួនពី២ទៅ៣ថ្ងៃ ម្យ៉ាងទៀតនៅមុនពេលដែលអ្នកជិតមករដូវ អ្នកក៏មិនត្រូវរួមភេទដែរ ព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យអ្នក មានជំងឺឆ្លងផ្សេងៗបានយ៉ាងងាយបំផុត៕

98

Filed in: សិល្បៈ, សុខភាព

Recent Posts